Illustrator

 here you will find a variety of manga artwork and anime cels for sale.

if you have questions or you want To order a piece please email:

MANGA Pages:

kurumi yukimori - murder in the dark p04
£150
hideshi hino - unknown page b - Copy
£500
hiroshi kaizuka - zero senkoushinkyoku s
£350
takeshi nogami - girls und panzer cbldf
£400
wataru takahashi - legend of the rainbow
£80
wataru takahashi - legend of the rainbow
£70
wataru takahashi - legend of the rainbow
£70
wataru takahashi - legend of the rainbow
£70
kurumi yukimori - surf and gunfire 1964.
£50
jin hirano - shonen splash page - Copy
£150
hiroyuki tamakoshi - girls be a
£80
hiroyuki tamakoshi - girls be b
£100
kurumi yukimori - shonen onimitsu kenshi
£200
mitsuyo oya - shikake hito jokyoshi p10.
£60
yoshito tsukimiya - kuroi shikaku a
£175
kenji morita - golf p07
£60
kenji morita - golf p06
£75
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p01
£80
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p03
£50
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p02
£60
shijou yukimasa - the twin fighter p18
£20
shijou yukimasa - the twin fighter p19
£20
shijou yukimasa - the twin fighter p20
£20
kimura tomoo - teppen misc p08
£50
kimura tomoo - trucker suikoden misc p05
£75
kimura tomoo - trucker suikoden misc p07
£75
kimura tomoo - teppen misc p09
£60
kimura tomoo - magnum c01p05
£70
kimura tomoo - magnum c03p16
£75
kimura tomoo - strong or weak v01p147
£50
kimura tomoo - strong or weak v01p28
£60
kimura tomoo - strong or weak v01p148
£60
kimura tomoo - strong or weak v01p27
£60
junji kanzaki - koshu prison a p10
£45
junji kanzaki - koshu prison a p12
£50
junji kanzaki - junko v5p175
£50
junji kanzaki - junko v5p174
£40
junji kanzaki - junko v5p173
£60
junji kanzaki - koshu prison b p02 and 0
£100
Show More

paintings:

kimura tomoo - doshaburi painted page a.
£225
shintaro kago - girl a
£125
jiro taniguchi - walking man
£1400
Show More
SHIKISHI:
oomori hidetoshi - gundam male
£85
yuji kaida - kaiju b
£100
hiroshi takase - super mario kun tanuki.
£150
Show More

SKETCHES:

moomin 1969 anime - storybook draft 2
£325
mariko suzaki sketch
£90
moomin 1969 anime - storybook draft 6
£375
Show More

ANIME CELS:

lupin - jetpack lupin
£125
doraemon - unpainted cel
£50
city hunter - kaori cel
£125
megazone23 - bike chase b
£150
Show More

OFFICAL replicas:

shotaro ishinoimori - kamen rider replica double page spread
£50
yasuhiko yoshikazu - arion page replica
£15
yasuhiko yoshikazu - arion page replica
£15
akira toriyama - dragonball replica shik
£30
Show More
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p02

£60