Illustrator

 here you will find a variety of manga artwork and anime cels for sale.

if you have questions or you want To order a piece please email:

MANGA Pages:

kurumi yukimori - murder in the dark p04
£125
hideshi hino - unknown page b - Copy
£550
jin hirano - shonen splash page - Copy
£150
daisuke terasawa - mr ajiko p48 - Copy
£125
hiroshi kaizuka - zero senkoushinkyoku s
£375
kurumi yukimori - shonen onimitsu kenshi
£225
mitsuyo oya - shikake hito jokyoshi p10.
£75
yoshito tsukimiya - kuroi shikaku a
£175
kenji morita - golf p07
£75
kenji morita - golf p06
£85
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p01
£110
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p03
£75
yasuhiro makino - taikyo tatsujin c05p02
£85
shijou yukimasa - the twin fighter p18
£25
shijou yukimasa - the twin fighter p19
£25
shijou yukimasa - the twin fighter p20
£25
kimura tomoo - teppen misc p08
£60
kimura tomoo - trucker suikoden misc p05
£75
kimura tomoo - trucker suikoden misc p07
£75
kimura tomoo - teppen misc p09
£65
kimura tomoo - magnum c01p05
£85
kimura tomoo - magnum c03p16
£90
kimura tomoo - strong or weak v01p147
£55
kimura tomoo - strong or weak v01p28
£65
kimura tomoo - strong or weak v01p148
£60
kimura tomoo - strong or weak v01p27
£60
junji kanzaki - koshu prison a p10
£45
junji kanzaki - koshu prison a p12
£55
junji kanzaki - junko v5p175
£55
junji kanzaki - junko v5p174
£50
junji kanzaki - junko v5p173
£65
junji kanzaki - koshu prison b p02 and 0
£150
Show More

paintings:

kimura tomoo - doshaburi painted page a.
£225
shintaro kago - girl a
£125
jiro taniguchi - walking man
£1400
Show More
SHIKISHI:
oomori hidetoshi - gundam male
£85
yuji kaida - kaiju b
£100
hiroshi takase - super mario kun tanuki.
£150
Show More

SKETCHES:

moomin 1969 anime - storybook draft 2
£325
noji okazaki - afro samurai
£125
mariko suzaki sketch
£90
moomin 1969 anime - storybook draft 6
£375
Show More

ANIME CELS:

lupin - jetpack lupin b
£125
doraemon - unpainted cel
£50
city hunter - kaori cel
£125
megazone23 - bike chase b
£150
Show More

replicas:

shotaro ishinoimori - kamen rider replica double page spread
£50
yasuhiko yoshikazu - arion page replica
£15
yasuhiko yoshikazu - arion page replica
£15
akira toriyama - dragonball replica shik
£30
Show More
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter